Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2023-2024

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2023-2024

Înscrierea pentru clasa pregătitoare va avea loc în perioada 3 - 18 mai 2023.

Părintele sau reprezentantul legal poate să facă înscrierea alegând una dintre următoarele valiante:

 • - la unitatea de învăţământ: completează cererea-tip de înscriere şi depune documentele doveditoare, prezentând şi originalele pentru conformitate, în intervalul orar 8:00 - 18:00 (luni-joi), 8:00-17:00 (vineri).
 • - on-line: completează cererea-tip de înscriere on-line pe platforma dedicată (https://inscriere.edu.ro).
 • Documentele doveditoare (vezi acte necesare la înscriere) se transmit la unitatea de învăţământ pe e-mail (office@liceulandreimuresanu.ro), scanate în format PDF, nu sub formă de imagini, sau la adresa:.
 • LICEUL „ANDREI MUREŞANU” BRAŞOV, Str. Bisericii Sfântu Nicolae Nr. 1
 • Pentru validarea înscrierii veţi primi pe e-mail fişa de înscriere tipărită din aplicaţie pentru compararea datelor introduse cu documentele transmise.
 • Acte necesare la înscriere:
 • - actele de identitate ale părinţilor;
 • - certificatul de naştere al copilului;
 • - declaraţia-tip pe proprie răspundere a părintelui - doar pentru înscrierea on-line (Anexa 3 din Metodologie);
 • - recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de grădiniţă (în cazul în care copilul împlineşte 6 ani după 31 august 2023);
 • - documentul prin care CJRAE comunică rezultattul pozitiv al evaluării psihosomatice a copilului în cazul în care copilul împlineşte 6 ani după 31 august 2023 şi nu a frecventat grădiniţa sau s-a întors din străinătate;
 • - sentinţă de divorţ (copie - dacă este cazul, din care să reiasă dovada modului în care se exercită autoritatea părintească şi la care din părinţi a fost stabilită locuinţa minorului). Este necesar acordul scris al ambilor părinţi în cazul în care aceştia sunt divorţaţi şi custodia este comună;
 • În anul şcolar 2023-20248, Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov va organiza 2 clase pregătitoare, cu efective de 22 elevi / clasă, în total 44 elevi.
 • Şcoala nu organizează şi nu desfăşoară programul „Şcoală după şcoală”.
 • „Ziua Porților deschise” va fi organizată marți, 25.04.2023, în intervalul orar 10:00-18:00.
 • Ordinea înscrierii nu presupune acordarea unei priorități la admitere.
 • Străzile arondate școlii noastre sunt:
 • Spătarul Luca Arbore, Gheorghe Barițiu, Băilor, Dr. Gheorghe Baiulescu, Bâlea, Șirul Ludwig van Beethoven, Capitan Ilie Birt, Bisericii Sântu Nicolae Aleea Tiberiu Brediceanu, Ceahlău, Cerbului, Cetinii, Cibinului, Ciocârliei, Clăbucet, Coastei, Colțul Putinarilor, Constantin Brâncoveanu, Costiței, George Coșbuc, Cotun, Curcanilor, Dealul Spirii (alee și stradă), Traian Demetrescu, Democrației, Șirul Gheorghe Dima, După Grădini, După Iniște(alee și stradă), Egalității, Fântâna Roșie, Fântâniței, Mișu Fotino, Johann Gott, Harghita, Hațegului, Apollonia Hircher, Johannes Honterus (curte), Iezer, Ineu, Petre Ispirescu, Învățătorilor, Junilor, Kollar Gusztav, Constantin Lacea, Latină, Măcin, Mălăiești, General Traian Moșoiu, Neajlov, Nisipului de Jos, Pajiștei, Anton Pann, Parângului, Pe Tocile, Peneș Curcanul, Perșani, Petofi Sandor, Piatra Mare, Pietrosu, Șirul Plăieșilor, Poarta Schei, Podragu, Podul Crețului, Podul lui Grid, Poiana cu Flori, Printre Grădini, Printre Pietre, Prundului, Retezat, Paul Richter, Ștefan Ludwig Roth, Dr. Vasile Saftu, Semenicului, Stâncii, Șirul Mitropolit Andrei Șaguna, Trotuș, Țibleș (fundătură si stradă), Piața Unirii, Valea Tei, Variște, Vrancei, Zarand, Gheorghe Sion, Mircești, Castelului nr. 1-44
 • Arondări înscriere primar 2023-2024 - poz. 18
 • Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024 poate fi descărcat de AICI.
 • Metodologia de înscriere în învăţământul primar în anul şcolar 2023-2024 poate fi descărcată de AICI.