PROGRAMUL ERASMUS+

 	Proiect de Parteneriat de schimb interscolar  KA229 

		LET'S PULL DOWN ALL BARRTIERS!
	
	

	
	Domeniul: Incluziunea sociala
				
	Scop:  Dezvoltarea si implementarea unor strategii institutionale pentru incluziune si succesul educatiei scolare
				
	Durata:   24 luni 01.09.2018-31.08.2020
				
	Finantare: 17,810.00 EURO  Comisia Europeana
    			 	
    				 ANPCDEFP, Bucuresti